Villkor i korthet
• Genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du dessa villkor.
• Genom att placera en order på BONSAISHOP, garanterar du att du är minst 18 år eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss.
• All personlig information som du ger oss eller vi får kommer att hanteras av BONSAISHOP som ansvarig för personuppgifter.
• Händelser utanför BONSAISHOPs kontroll skall anses force majeure.
• Priset är tillämplig vid den tidpunkt då du gör din beställning.
• Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.
• Kort information överförs via säker SSL-kryptering och lagras inte.


Villkor
Denna sida innehåller villkor. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Genom beställning av någon av våra produkter, godkänner du dessa villkor.
Genom att placera en order på BONSAISHOP garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa regler och villkor som gäller för alla beställningar som ställs till BONSAISHOP för försäljning och leverans av några produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande om de inte avtalas skriftligen av oss.

Personlig information
All personlig information som du ger oss kommer att hanteras av BONSAISHOP som är ansvarig för personuppgifter. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranser till dig, kreditvärderingen, att tillhandahålla erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för BONSAISHOP och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att BONSAISHOP raderar eller korrigerar uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera BONSAISHOPs villkor, samtycker du till ovanstående.

FORCE MAJEURE
Händelser utanför BONSAISHOPs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att BONSAISHOP frigörs från BONSAISHOPs förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

Betalning
Alla varor förblir BONSAISHOPs egendom till dess att full betalning sker. Priset gäller vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från BONSAISHOP.
Alla överföringar som utförs genom BONSAISHOP hanteras och överförd via tredje parts dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras över SSL-kryptering.

Cookies
BONSAISHOP använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "Session Cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.
Den första typen av cookies som ofta används är "Session Cookies". Under den tid du besöker webbplatsen, ger vår webbserver din webbläsare en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session Cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda BONSAISHOP utan bekymmer måste du aktivera cookies.
Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan raderas. BONSAISHOP använder denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

Extra information
BONSAISHOP förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, när det gäller inköp och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Vid händelse av när en produkt är utsåld, har BONSAISHOP rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. BONSAISHOP ska också meddela kunden om ersättningsvara finns tillgängligt.
Tictail AB är inte ansvarig för något innehåll, interaktioner eller överföringar på BONSAISHOP.
Alla förfrågningar görs till BONSAISHOP.